Za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina osigurano 600.000 KM

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo sa 600.000 KM finansira radove na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina na području općine Novo Sarajevo.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović i direktorica firme „Mibral“ d.o.o. Sarajevo Maja Bralović – Smith danas su potpisali Ugovor o izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže. Ukupna vrijednost je 922.428,22 KM sa PDV-om.

Ministar Enver Hadžiahmetović je kazao da je ove godine Ministarstvo koje predvodi izdvojilo sedam miliona KM iz Budžeta KS od namjenskih sredstava vodne naknade, za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u Kantonu Sarajevo.

“Namjenska sredstva vodne naknade preraspoređena su za projekte lokalnih zajednica na području Kantona Sarajevo po prioritetima, a jedan od takvih projekata je svakako bio i ovaj Općine Novo Sarajevo, jer se radi o izgradnji komunalne infrastrukture na lokalitetu na kojem do sada to nije bilo riješeno na adekvatan način”, istakao je ministar Hadžiahmetović.

Ova ulica se nalazi na području MZ „Dolac“, a počinje od raskrsnice sa ulicom Drinska i završava kao slijepa ulica.

Načelnik Tanović je istakao da se radi o jednom od kapitalnih projekata ove lokalne zajednice kojim će se raditi zamjena cjevovoda sa ugradnjom nove separatne kanalizacione mreže sa svim mogućim priključcima objekata, u dužini od oko 290 metara. 

“Ulica Petra Sinana Šaina je padinska ulica sa neriješenom komunalnom infrastrukturom. Oborinska kanalizacija jednim dijelom je trasirana u trupu stepeništa koje spaja ulice Petra Sinana Šaina sa ulicama Zahira Panjete, Braće Panjete i Orlovačkom, zbog čega će se postojeće stepenište prilikom izvođenja radova morati srušiti, te nakon radova ponovo napraviti”, istakao je načelnik Tanović.

Dodao je i da radovi počinju kasnije nego što je bilo planirano zbog samog procesa javnih nabavki i drastičnog rasta cijena materijala na svjetskom tržištu.

Priključci projektovane kanalizacije na postojeću javnu gradsku kanalizacionu mrežu određeni su prema zahtjevima Tehničke službe KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, koja će biti uključena u realizaciju navedenog projekta.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a direktorica Zavoda Belma Barlov je poručila da će Zavod ustupiti svu tehničku i stručnu pomoć prilikom prevazilaženja eventualnih problema tokom izvođenja radova, kako bi se isti realizovali u planiranim rokovima.

Radio AS