Za rođendan Zemaljskog muzeja BiH razgledanje depoa Biblioteke

Biblioteka Zemaljskog muzeja (ZM BiH) BiH otvorila je, prvi put javnosti, svoje depoe u kojima čuva bogati višestoljetni knjižni fond. Upriličeno je to u povodu obilježavanja 135. rođendana Zemaljskog muzeja BiH, a za Dane otvorenih vrata Biblioteke ZM BiH. 

Voditeljica Biblioteke Zemaljskog muzeja BiH Saliha Alijagić kazala je da Biblioteka sadrži stare zbirke još iz Austro-Ugarskog perioda i perioda Kraljevine Jugoslavije. Imaju i bogatu zbirku periodike i dnevne štampe.

Biblioteka je, kaže, inače zatvorenog tipa. Imaju oko stotinu korisnika mjesečno, najviše studenti i profesori, ‘jer naučni radovi ustvari polaze iz naše biblioteke’. Na godišnjem nivou Biblioteka bilježi oko hiljadu i pol korisnika. 

Depoi Biblioteke bit će otvoreni danas za javnost, u dva termina po jedan sat (od 10 do 11 sati i od 18 do 19 sati), uz pratnju bibliotekarki u grupama od po 15 posjetilaca. U okviru ‘Dana otvorenih vrata Biblioteke’ je i umjetnička izložba o Glasniku Zemaljskog muzeja BiH.

Biblioteka Zemaljskog muzeja BiH počela je sa radom 1888. godine, a od 1913. godine smještena je u prostorije u kojima se nalazi i danas. Organizovana je kao specijalna naučna biblioteka, sa oko 400.000 svezaka publikacija (knjiga, časopisa, novina). Građa koju posjeduje Biblioteka, je sistematski prikupljana i najviše se odnosi na oblasti arheologije, historije, etnologije, fokloristike, mineralogije, geologije, botanike, zoologije i muzeologije.

U fondovima Biblioteke nalaze se i stare, raritetne zbirke prikupljene u periodu Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije. Osim izuzetno vrijednih i rijetkih knjiga, biblioteka Zemaljskog muzeja posjeduje značajnu zbirku periodike i dnevnih novina koje datiraju od austrougarskog perioda do danas. Da bi se što bolje zaštitile, knjige se čuvaju u posebnim uslovima; osigurava se optimalna temperatura, svjetlost te količina vlage.

Zahvaljujući izdavačkoj djelatnosti, odnosno izdavanja Glasnika Zemaljskog muzeja BiH najstarijem naučnom časopisu u Bosni i Hercegovini, uspostavljeni su kontakti i razmjena publikacija sa naučnim institucijama i muzejima širom svijeta.

Dio programa obilježavanja 135. rođendana Zemaljskog muzeja BiH među ostalim je razgledanje Sarajevske hagade (u dva termina), prezentacija studije ‘Sevdalinka-od prve vijesti do savremenih pjevača’, radionica za djecu ‘Sevdalinka kroz historiju Bosne i Hercegovine’ , kao i izložba nazvana ‘Zaštita naslijeđa za izgradnju mira’ Fondacije ALIPH.

(FENA)

Radio AS