Započeli radovi na sanaciji kraka u Kranjčevićevoj ulici

Radnici građevinske firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak započeli su danas radove na sanaciji kraka Kranjčevićeve ulice od zgrade Unitica do spoja sa Ulicom Tešanjska.

Kako je planirano projektom sanacije, tokom radova biće uklonjeni i postavljeni novi betonski ivičnjaci. Prije postavljanja 2.900 metara kvadratnih novog asfalta, planirana je ugradnja poklopaca na šahtove, kao i nivelacija šibera za vodu te šahtova za odvod površinskih voda.

Radovi se izvode na osnovu ugovora kojeg je u ime Općine Centar potpisao načelnik Srđan Mandić sa predstavnikom firme „Bucomerc“ d.o.o. Kiseljak.

Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je finansijer Općina Centar koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 240.000 maraka.

U toku radova na snazi će biti izmjena režima saobraćaja a na osnovu rješenja koje je izdalo nadležno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je Općina Centar za realizaciju prve faze rekonstrukcije Kranjčevićeve ulice, na dijelu između ulica Alipašina i Fra Anđela Zvizdovića u dužini od oko 460 metara izdvojila 517.300 KM. Na pomenutoj dionici je prethodno realizovan projekat rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže na osnovu sporazuma o realizaciji projekta između Općine Centar, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP „Vodovod i kanalizacija“.

Radio AS