Započeli radovi na sanaciji ulice Franje Račkog

Krajem protekle sedmice radnici građevinske firme „Bucomerc“ su započeli sa radovima na sanaciji ulice Franje Račkog, ukupne dužine 220 metara.

U prvoj fazi radova će biti uklonjeni stari oštećeni asfalt i podloga umjesto koje će biti postavljena nova. Također je planirana ugradnja novih betonskih ivičnjaka, dok će prije postavljanja 2.500 metara kvadratnih novog asfalta duž saobraćajnice i trotoara, biti urađena nivelacija postojećih šahtova, šibera za vodu i uličnih slivnika.

Projekat finansira Općina Centar u iznosu od 319.400 KM, dok je za nadzor projekta zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo.

U završnoj fazi radova planirano je postavljanje vertikalne i ocrtavanje horizontalne signalizacije duž obnovljene trase. Do okončanja pomenutih radova na snazi je izmjena režima saobraćaja motornih vozila na osnovu odobrenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, gdje je dopušteno kretanje samo stanarima do njihovih stambenih objekata. Okončanje radova, koje najviše zavisi od vremenskih prilika, predviđeno je početkom oktobra ove godine.

Izmjenama i dopunama budžeta Općine Centar za ovu godinu za rekonstrukciju i održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta obezbijeđen je iznos od 2.864.000 KM.  

Radio AS