Zastupnici Skupštine KS raspravljaju o Finansijskom planu ZZO

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo još uvijek raspravljaju o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2022. godinu u iznosu od 499 miliona KM.

Ministar zdravstva KS Haris Vranić kazao da je prema tom planu prikupljeno 467 miliona KM od doprinosa građana, a da je devet miliona KM preneseno.

Istakao je da od 1. jula počinje primjena nove uredbe o načinu plaćanja i finansiranja zdravstvenih ustanova u KS, što će zahtijevati izmjenu Plana.

Odgovarajući na zastupnička pitanja, ministar je kazao da povećanje troškova lijekova zavisi prvenstveno od proizvođačke politike. Tvrdi da treba kontrolisati utrošak sredstava za lijekove, ali da u ZZO ima jedan kontrolor za sve lijekove koji su propisani iz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Istakao je da deficitarne usluge iznose pet miliona KM, jer pacijenti u KS ne mogu dobiti svaku zdravstvenu uslugu.

FENA

Radio AS