Završena sezona grijanja u Sarajevu

Iz KJKP “Toplane-Sarajevo” obavijestili su sve korisnike centralnog sistema grijanja da su se ispunili uslovi za završetak sezone grijanja za 2021/2022 godinu.

Zaključno sa današnjim danom 26. aprilom,, “Toplane-Sarajevo” prestaju sa svojim uslugama zbog, kako je saopćeno, toga što je srednja dnevna temperatura vanjskog vazduha viša od 12 stepeni.

“Uredbom o općim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije propisano je da sezona grijanja završava nakon što se u pethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura spoljnjeg vazduha viša od 12 stepeni celzijusa, a prema podacima nadležne meteorološke službe i to najranije 15. aprila”, saopćili su iz Toplana-Sarajevo.

Termoenergetska postrojenja i instalacije KJKP “Toplane-Sarajevo” ostaju pogonski spremni do 15.maja.

U periodu van sezone grijanja, “Toplane-Sarajevo” će u sklopu priprema za narednu sezonu grijanja vršiti remont i rekonstrukciju toplifikacionog sistema

Radio AS