Zbog rekonstrukcije tramvajske pruge, izmijenjena regulacija saobraćaja u kružnom toku na Ilidži

Izmijenjena je regulacija saobraćaja u kružnom toku na Ilidži, kod tržnog centra Sara, zbog rekonstrukcije tramvajske pruge.

Regulacija je promijenjena danas i za očekivati je da će izmijenjena regulacija biti na snazi sljedeća tri-četiri dana, tj. do završetka rekonstrukcije pruge na ovoj lokaciji.

Iz pravca Sarajeva u kružnom toku moguće je skrenuti desno prema ulici Edhema Eke Džubure ili kretati se pravo ka Rustem Pašinoj ulici. Kretanje iz kružnog toka ka Butmiru, Sokolović Koloniji i Hrasnici nije moguće.

Iz Rustem Pašine ulice u kružnom toku moguće je isključivo skrenuti lijevo ka ulici Edhema Eke Džubure iz koje se moguće nastaviti kretati prema ostatku Ilidže i Sarajevu.

Iz ulice Edhema Eke Džubure u kružnom toku moguće je isključivo skrenuti desno ka Rustem Pašinoj ulici iz koje se moguće nastaviti kretati prema ostalim dijelovima Ilidže.

Iz Butmirske ceste u kružnom toku moguće je isključivo skrenuti desno ka Kasindolskoj cesti, tj. ka Sarajevu. Iz saobraćajnice od Kasindolske ulice, tj. saobraćajnice koja prolazi pored aerodromske piste Međunarodnog aerodroma Sarajevo moguće je u kružnom toku isključivo skrenuti lijevo ka Butmirskoj cesti.

Zbog izmijenjene regulacije saobraćaja povremeno se formiraju duže kolone vozila, pa je preporučljivo kretati se alternativnim pravcima.

Podsjećamo, jučer, 12. augusta, počela je rekonstrukcija tramvajske pruge na raskrsnici glavne gradske saobraćajnice u Sarajevu, kod ASA-e. I ovdje bi radovi trebali trajati tri-četiri dana, shodno tome koliko su trajali radovi na raskrsnicama na Stupu (kod Energoinvesta), kod bivšeg Doma penzionera u Nedžarićima.

Radio AS