Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 30. april, 01., 03., 04. i 05. maj 2022. godine

U subotu, 30.04.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Nerkesijina i Mihrivode.

U nedjelju, 01. 05.2022. godine, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Sedrenik i Kriva.

U utorak, 03.05.2022.godine, popravke kvarova će se vršiti u ulici Suvada Đulimana.

U srijedu, 04.05.2022. godine u ulicama Dajanli Ibrahim-bega i Kunovska.

U četvrtak, 05.05.2022. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Turhanija, Nova, Skenderija, Jelića, Maršala Tita, Valtera Perića, Fikreta Ploče, Mandrina, Avde Sumbula, Borak, Braće Planja, Ejuba Delalića i Muhameda Hadžijahića.

“Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima”, saopšteno je iz KJKP Vodovod i kanalizacija.

Radio AS