U akcijama čišćenja na području općina Hadžići i Trnovo uklonjeno više od 128 tona otpada

U akcijama čišćenja na području općina Hadžići i Trnovo prikupljeno je više od 128 tona otpada.

Akcije čišćenja koje je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa općinama Hadžići i Trnovo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJP ZOI’84, KJP Sarajevo-šume, JKP Komunalac Hadžići i JKP Trnovo, Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Tarčin, te mjesnim štabovima civilne zaštite, odvijale su se u svim mjesnim zajednicama ovih općina.

Na području općine Hadžići ručno je očišćeno više od 89 hiljada metara kvadratnih površine, tei deponovana više od 21 tona otpada. Korištenjem mehanizacije očišćeno je više od 198.000 kvadratnih metara površine, a sakupljeno je i deponovano oko 24 tone otpada. Oprano je 500.280 kvadrata površina. U mjesnim zajednicama izvršeno je uklanjanje divljih deponija sa kojih je odvezeno skoro 60 tona otpada.

Izvršeno je i mašinsko čišćenje 60 slivnika,  mašinsko pročepljenje 15 slivnika, te čišćenje podužnih rešetki i rigola dužine 95 metara.

Za tri dana ekipe Parka mašinski su na području općine Hadžići pokosile i uredile ukupno 13.000 metara kvadratnih travnatih površina zaraslih u travu i rastinje. Ukupno je na području Hadžića orezano, te je izvršena njega i zaštita sedam odraslih i velikih stabala.

Na području općine Trnovo ručno je očišćeno 11 hiljada kvadrata površina, a utovareno je i deponovano više od dvije tone otpada, dok je korištenjem mehanizacije tretirano 50.850 metara kvadratnih površine, a sakupljeno je i deponovano oko šest tona otpada.

Oprana je površina veća od 178.000 metara kvadratnih.

Uklanjanje divljih deponija vršeno je na svim mjesnim zajednicama, a ukupno je utovareno i odvezeno više od 15 tona otpada.

U okviru tih radova, ekipe preduzeća Park učestvovale su u uređenju površina koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem u Babinom dolu, u Dejčićima, u Delijašima i u Trnovu u blizini objekta MUP-a i zgrade Općine. Mašinski je uređeno i od prerasle trave očišćeno ukupno 10.000 metara kvadratnih travnatih površina.

Podsjećamo, Ministarstvo je u saradnji sa kantonalnim preduzećima i ustanovama provelo akcije čišćenja u ukupno osam općina u Kantonu Sarajevo, a trenutno se provodi akcija čišćenja na području općine Ilijaš.

Radio AS