Uskoro radovi na modernizaciji javne rasvjete na području Novog Sarajeva

Na području općine Novo Sarajevo uskoro počinju radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete, a za te namjene osigurana su sredstva od 730.000 KM, od čega su 530.000 KM sredstva Općine, a 200.000 KM sredstva Vlade Federacije BiH.

Općina Novo Sarajevo ranije je potpisala okvirne sporazume LOT-a 2 i LOT-3, koji podrazumijevaju izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na području mjesnih zajednica: Hrasno, Hrasno brdo, Trg heroja, Grbavica 1, Grbavica 2, Kovačići, Gornji kovačići i Vraca, kao i radove na lokalitetu Hum – Put za Hum.

Danas je potpisan ugovor i za izvođenje radova u okviru LOT-a 1.

Radovima planirana je sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja javne rasvjete na području mjesnih zajednica Pofalići I, Pofalići II, Velešići, Gornji Velešići, Čengić Vila I, Čengić Vila II, Malta, Dolac i Željeznička. Vrijednost ovih radova je oko 313.000 KM.

“Općina Novo Sarajevo kontinuirano će raditi na modernizaciji javne rasvjete u skladu sa Elaboratom tehničkog rješenja modernizacije javne rasvjete, te obezbijeđenim budžetskim sredstava, a u cilju poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije uvođenjem led rasvjete”, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

Radio AS